Steven Feld, A sweet lullaby for world music. Public Culture 12(1): 145–171.
 
Tillgänglig på följande sätt:
1.    gå in på www.bibl.liu.se
2.    sök tidskrift -- skriv "public culture"
3.    på sidan du nu får upp, klicka på det tredje alternativet (där det står vol 11 -16)
4.    På sidan som nu kommer upp, välj  Volume 12, Number 1, Winter 2000
5.    skrolla neråt på sidan du nu fått upp så hittar du Felds artikel
6.    ladda ner, skriv ut och läs!
            ___________________________________________________________________
Joe Moran, Milk bars, starbucks and the uses of literacy. Cultural Studies vol 20, No 6 November 2006.
 
Tillgänglig på motsvarande sätt som Feld ovan!
           ___________________________________________________________________
Daniel Miller, Coca-Cola: a black sweet drink from Trinidad. I Miller, D., red, Material Cultures : Why Some Things Matter.1998, s 169-187.
 
Tillgänglig på följande sätt:
1.    gå in på www.bibl.liu.se
2.    sök – skriv ”material cultures”
3.    på sidan du nu får upp, välj rätt alternativ (#6 i min sökning) och klicka på ”länk” till höger
4.    Du kommer nu vidare till inloggningssidan. Logga in med ditt LiU-konto.
5.    Boken kommer upp. Sök reda på kapitlet och läs!
OBS! Du måste ha installerat Ebrary reader innan du kan läsa boken!